top of page

INFO - Huisregels

1. Recreanten


Recreanten zijn de bmx’ers die vrijblijvend willen bmx’en en niet aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen als competitierenner.
 

Recreanten trainen 1x per week (Vrijdag) onder begeleiding, naargelang het aantal worden deze opgesplitst in 3 blokken (niveau). De trainingstijden zijn voor blok 1 van 18:00 tot 18:45 uur, blok 2 van 18:45 tot 19:30 uur en blok 3 van 19:30 tot 20:15 uur.
 

Op donderdag is er een vrij trainingsmoment voor de leden van 5 tot 10 jaar en dit tussen 18:30 en 19:15 uur, leden vanaf 11 jaar tussen 19:15 en 20:00 uur. In het bouwverlof tijdens de grote zomervakantie is het parcours gesloten en zijn er geen trainingen voorzien. Tijdens de maanden juli en augustus is er geen begeleide training op vrijdag en zal de poort alleen op donderdag geopend worden voor een vrij trainingsmoment.


Elk lid zorgt voor eigen materiaal (bmx, helm, handschoenen, bescherming). In nood kan er tegen betaling gebruik gemaakt worden van bmx en/of helm. De kostprijs voor het gebruiken van helm is 5€ en van bmx eveneens 5€. Men dient zich hiervoor eerst aan te melden in de kantine.

In het lidgeld is geen verzekering voorzien. Via Cycling Vlaanderen moet elke recreant zich een wielertoerist-VTT-vergunning aanschaffen. Dit is een verzekering die alleen geldt op trainingen en niet op wedstrijden. 

                                                       

Trainingen starten in maart en lopen tot oktober.

Cycling Vlaanderen.jpg

2. Vergunninghouders

Dit zijn de bmx’ers die aangesloten zijn bij Cycling Vlaanderen om deel te kunnen nemen aan officiële wedstrijden. Zij zijn verplicht om aan te sluiten bij de club.

Vergunninghouders zijn verplicht aan een medische controle en moeten naargelang de leeftijd ook een fietsproef afleggen bij Cycling Vlaanderen.

Vergunninghouders die voor de eerste maal aansluiten dienen eerst hun vergunningsaanvraag in orde te brengen en zijn verplicht om daarna een fietsproef af te leggen.

Vergunninghouders zijn ten alle tijden verzekerd. Zowel op training als wedstrijd.

De indeling van de blokken gebeurt naargelang het niveau van de rijder en niet naar de leeftijd en wordt door de trainers bepaald.


De niet-leden (met een wedstrijdvergunning) die willen deelnemen aan een training betalen 5 euro of een 10-beurtenkaart aan 45 euro. Zij dienen zich vooraf te melden in de kantine.

Er is een mogelijkheid om aan te sluiten als trainingslid op voorwaarde dat men aangesloten is bij een andere bmx-club. Dit kost 80 euro/jaar.

Op dinsdag vindt er een techniektraining plaats onder begeleiding van een trainer in 2 blokken. Trainingstijden worden in het begin van het seizoen bekend gemaakt.

Op donderdag kan men vrij rijden, kinderen van5 to 10 jaar tussen 18:30 en 19:15 uur en vanaf 11 jaar tussen 19:15 en 20:00
uur. Niet leden betalen hiervoor 5 euro.

In het bouwverlof tijdens de grote zomervakantie is het parcours gesloten en zijn er geen trainingen voorzien. Tijdens de maanden juli en augustus is er geen begeleide training op vrijdag en zal de poort alleen op donderdag geopend worden voor een vrij trainingsmoment.

Alle info omtrent trainingen wordt gecommuniceerd via de Playday-app.

 

De club geeft als richtlijn op om ten minste aan 5 wedstrijden deel te nemen. Hiervoor komen interclub-wedstrijden, Flanders-cup, Top-competitie en hoger aangeschreven wedstrijden in aanmerking.

Trainingen starten in maart en lopen tot oktober.

Cycling Vlaanderen.jpg

3. Lidgeld en Verzekering

Het lidgeld voor een recreant (excl. verzekering) is afhankelijk van de periode dat men instapt: ▪ Maart: 135€, inclusief trainingen onder begeleiding en clubshirt. ▪ Juni: 90€, inclusief trainingen onder begeleiding en clubshirt.

Het lidgeld voor een vergunninghouder bedraagt 135 euro/jaar, dit is inclusief de trainingen en een club-shirt.

Recreanten nemen deel aan trainingen op eigen risico. Via Cycling Vlaanderen is er een mogelijkheid om zich te verzekeren via een wielertoerist-VTT-vergunning, deze verzekering telt alleen tijdens trainingen en niet tijdens wedstrijden.

Ouder/bmx-er zijn verantwoordelijk voor het afsluiten van de verzekering en niet de club.

4. Enkele regels waaraan men zich dient te houden

Lidgeld voor moet betaald worden aan de club op het rekeningnummer IBAN: BE75 7460 2338 7051 BIC: KREDBEBB en is geldig van 1 januari tot en met 31 december.

We vragen het lidgeld pas te storten vanaf 1 januari, dit dient uiterlijk betaald te zijn op 15 januari. Een eerste aanmaning volgt binnen de 15 dagen. Indien het volledige lidgeld niet betaald is tegen uiterlijk 31 januari volgt een automatisch uitsluiting uit de club en dit zonder voorafgaandelijke (tweede) aanmaning. VZW The Flying Finches heeft recht op vordering van eventuele gemaakte kosten (bv. terugvordering van aankoop clubtrui, enz.).

Nadat de club de volledige betaling van het lidgeld ontvangen heeft, pas dan zal er overgegaan worden tot aflevering van de vergunning en het bestellen van het clubshirt.

Door betaling van het lidgeld verklaart het lid en/of wettelijke verantwoordelijke van het lid zich automatisch akkoord met de inhoud van het huishoudelijk reglement. Dit reglement wordt verstuurd via mail en is beschikbaar in de kantine.

Gaat men niet akkoord met het huishoudelijk reglement, gebruik beeldmateriaal GPDR of privacyverklaring club, dan dient met dit schriftelijk aan de club te melden via het formulier “verklaring van bezwaar”.Drinkbussen worden voor de training boven aan de startberg gezet. Er wordt alleen gedronken als de trainer dit toelaat!

Bij clubwedstrijden verwachten we dat leden minstens 2 keer deelnemen.


De club geeft als richtlijn op aan de vergunninghouder om ten minste aan 5 wedstrijden deel te nemen. Hiervoor komen interclub-wedstrijden, Flanders-cup, Top-competitie en hoger aangeschreven wedstrijden in aanmerking.

Men is verplicht om de clubtrui te dragen op alle nationale en internationale wedstrijden, inclusief op de trainingen, op het podium en op clubtrainingen tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI.

Indien een clubtrui niet gedragen kan worden op training dient men te rijden in een neutrale trui zonder reclame of degene van het team waarvan men lid is geregistreerd door KBWB of UCI.

Een lid mag op zijn beschermkledij (broek ,helm, handschoenen, schoenen, enz.) of materieel (fiets, enz.) geen extra reclame aanbrengen met uitzondering van de sponsors van de club zelf of tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI.

Wie een wedstrijd in een andere discipline gaat rijden is verplicht de clubkleding of neutrale kledij te dragen tenzij men lid is van een geregistreerd team bij KBWB of UCI.

Rijdt men toch met andere kleding is er in 1e instantie een mondelinge verwittiging, bij een 2e overtreding krijgt men een schriftelijke verwittiging. Bij de 3e overtreding volgt er een uitsluiting.

Is de clubkledij dermate beschadigd door valpartijen en men deze niet meer kan dragen, kan men een nieuwe trui aankopen gedurende het seizoen en zolang de voorraad strekt. Aparte bijbestellingen zijn mogelijk mits voorafgaandelijke prijsopgave door de club.

Aan ouders van de leden en leden kan gevraagd worden om tijdens organisaties en nevenactiviteiten van de club te helpen, alsook voor onderhoudswerken aan het parcours.

Er mag door de leden, ouders of aanverwanten aan de club op geen enkele manier schade toegebracht worden wat de goede werking van de club in het gedrang kan brengen of de naam van de club in een slecht daglicht brengt. Bij een inbreuk worden er wettelijke stappen ondernomen.

Een rijder dient de verzekering voor zichzelf in orde te brengen. Is dit niet in orde dan neemt de rijder deel aan de activiteiten op eigen risico! De club is niet aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal.

Het bmx-terrein betreden, is alleen toegestaan met het juiste materieel: Race BMX – Lange broek – Shirt met lange mouwen – BMX full face helm – Handschoenen – Gesloten schoenen

Het is niet toegestaan om op het parcours stil te staan, men dient de gereden ronde volledig af te maken.

Ouders en toeschouwers dienen de activiteiten te volgen van achter de balustrade en mogen het parcours niet betreden.

Gelieve het gezag van de trainers te respecteren tijdens de trainingen. Bij incidenten of onenigheden zal de trainer u aanspreken of kan deze worden aangesproken na een training.

Bij bedenkingen over de aanpak van een training of de niveau-indeling, gelieve hierover open te communiceren met de trainer zodat dit bekeken kan worden.

Bij een valpartij vragen we om als ouder “niet” te hulp te schieten. De trainer zal de ernst hiervan inschatten en indien nodig de ouder erbij roepen.

Zorg dat je als ouder tijdens een training altijd bereikbaar bent, bmx is niet zonder risico.

Het te ontlenen materiaal mag niet aanzien worden als eigen bezit. In eerste instantie dient dit materiaal om kennis te maken met de sport. Bij het blijven beoefenen van BMX dient men voor eigen materiaal te zorgen.

Leden die betrapt worden op het gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van verboden middelen (doping) die voorkomen op de lijst van het Wereld Anti-doping Agentschap (WADA) zullen met onmiddellijke ingang uitgesloten worden uit de bmxclub.

De club kan niet aansprakelijk gesteld worden door een lid voor de schorsingen die hij/zij oploopt ten gevolge van gebruik van verboden middelen.

De club zal elk gebruik van verboden middelen onmiddellijk melden aan de bevoegde instanties.

Als er aan 1 van deze regels niet voldaan wordt, heeft de club het recht deze personen terecht te wijzen en eventueel over te gaan tot uitsluiting. Het uitgesloten lid kan geen enkele kost verhalen op de club.

bottom of page